Νέα

  • Γλιφλοζίνες
      Μία νέα ομάδα αντιδιαβητικών  φαρμάκων παρουσιάσθηκε  πρόσφατα τα τελευταία χρόνια. Υπόσχεται πολλά παραπάνω από...
  • Παγκόσμια μέρα νεφρού
    Πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε την δημοσίευση στα Ελληνικα https://www.worldkidneyday.org/wkd-2021-greek/
  • Νεότερα για τον φωσφόρο
    Νεότερα για τον φωσφόρο της δίαιτας των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο Πως μπορούμε να...